Læringsarenaer: IKT i Læring


Arenaleder:

Undervisningsleder Arvid Staupe,
Institutt for datateknikk og informasjonsteknologi, IME.
Tlf(intern): 91725 | Mail: arvid.staupe@idi.ntnu.no


Sentralt:

  • IKT i undervisningen, utvikling av digitale læringsmiljø
  • Undervisn. i IKT-bruk for læringsformål, internopplæring og støttefunksjoner
  • Forskning og utvikling
  • Koordinering av arbeidet med IKT i læringssammenheng
  • Fremme forståelsen av forutsetningene for effektiv bruk av IKT som kvalitetsfremmende virkemiddel i læringssammenheng
  • Gi deltakerne hjelp og støtte i arbeidet med å målrette og styrke forskningsvirksomheten knyttet til IKT og læring.