Seminar i "IKT i læring"

Dato/tid Tittel Foreleser Sted Video Lysark
14.august
kl.10:15-12:00
Let’s Not Repeat Past Mistakes...
Les mer..
Gavriel Salomoen, prof. Kjel 1 Del 1(ISDN),
Del 2(ISDN)

Del 1(God),
Del 2(God)


Hjelp til video
-
27.august
kl.11:15-13:00
Læremateriell og læringsarenaer Lars Vavik, dr.polit Kjel 5 Del 1(ISDN),
Del 2(ISDN)

Del 1(God),
Del 2(God)

Introduksjon,
Læringsmateriell,
CSCL
3.september
kl.12:15-14:00
VIDEO - bruk av video/internett, IKT i læring
Les mer..
Arvid Staupe Kjel 5 - -
17.september
kl.12:15-14:00
Bruk av IKT i evalueringen i ulike fag: Erfaringer og problemstillinger. Les mer.. Forelesere fra ulike miljø. Les mer.. Kjel 5 Del 1(ISDN),
Del 2(ISDN),
Del 3(ISDN),
Del 4(ISDN)

Del 1(God),
Del 2(God),
Del 3(God),
Del 4(God)

Lysark, del 1
Lysark, del 4
24.september
kl.12:15-14:00
Slik gjør vi det.
Les mer..
Hans Petter Hildre, prof. Kjel 5 ISDN

God

-
29.oktober
kl.12:15-13.00
Models of Technology and Change in Higher Education
Les mer..
Wim de Boer, drs. Kjel 5 ISDN

God

NB! Mistet dessverre noe lyd ved ett par tilfeller.

Kommer..