Læringsarenaer: PBL-basert læring


Arenaleder:

Professor Hans Petter Hildre,
Institutt for maskinkonstruksjon og materialteknikk, IVT.
Tlf(intern): 93914 | Mail: hans.p.hildre@immtek.ntnu.no


Sentralt:

  • Prøve ut, evaluere og spre kunnskap om PBL
  • P´en kan stå for problem, prosjekt, produkt, prosess og person
  • Studentsentrert læringsform hvor studentens eget arbeid står i fokus for læringsprosessen
  • Reelle problemstillinger i studiet slik at blir mer aktive, blir bedre kjent med faget og får bedre kjennskap til framtidige yrkesmuligheter
  • Studentene skal lære seg å skaffe den kunnskapen de ikke har
  • Mer selvstendighet og mer kontakt med arbeidslivet som kan "gi" problemstillinger til studentene
  • Tilknytning til praktiske situasjoner og aktuelle problemstillinger i yrkes- og samfunnslivet
  • Legge vekt på å integrere denne arbeidsmetoden også i (teori-)fag hvor anvendelsen ikke er så åpenbar: Prøves ut og utvikles over hele NTNU