Læringsarenaer: Store fags pedagogikk


Arenaleder:

Professor Lisa Lorentzen,
Instituttt for matematiske fag, IME.
Tlf(intern): 93548 | Mail: lisa@math.ntnu.no


Sentralt:

  • Pedagogisk idésmie, erfarings- og idéspredningsforum
  • Hvordan bedre læringen og læringsmiljøet for den enkelte student ved emner som gis i enheter eller paralleller på 100-200 studenter eller mer
  • Fokusere på tiltak som kan overføres til tilsvarende fag/emner
  • Fokusere på tiltak som kan gjennomføres innenfor forsvarlige ressursrammer
  • Vektlegge ulike temaer som styrker læringssituasjonen for enkeltstudenten
  • Vurdere ressursbehovet til de ulike tiltakene
  • Både kortsiktig og langsiktig perspektiv