Læringsarenaer: Veiledning av grupper og bruk av læringsassistenter


Arenaleder:

Førsteamanuensis Lars Johan Materstvedt,
Filosofisk institutt, HF - Institutt for klinisk og molekylær medisin, DMF.
Tlf(intern): 96456 | Mail: lars.johan.materstvedt@hf.ntnu.no


Sentralt:

  • Aktiv bruk av veiledning i små grupper og/eller læringsassistenter som del av en bevisst strategi for å nå kvalitative målsettinger for læringsarbeidet i emnet
  • Tverrfaglig møteplass med fokus på felles problemstillinger og løsninger
  • Løsninger som kan gi bedre kvalitet på vegledning av læringsgrupper
  • Effektiv utnyttelse av læringsassistenter som ressurs for god veiledning og alternative lærings- og vurderingsformer
  • Overordnet siktemål: Forbedre studiekvaliteten for alle NTNU-studenter
  • Kortsiktig og langsiktig perspektiv