Læringsarenaer: Læringsmål og vurderingsformer


Arenaleder:

Førsteamanuensis Birger Bertheussen,
Pedagogisk institutt, SVT.
Tlf(intern): 98199 | Mail: birger.bertheussen@svt.ntnu.no


Sentralt:

  • Arbeide med felles løsninger som kan danne grunnlag for utvikling av nye metoder for generell bruk ved NTNU
  • Fokusere spesielt på hvordan studentene skal få mer og bedre kontinuerlige tilbakemeldinger i løpet av semesteret
  • Nye og alternative lærings- og vurderingsformer og kombinasjoner av disse
  • Individuelle tilbakemeldninger mht i hvilken grad læringsmålene er nådd
  • Vurdere de ressursmessige sidene av de ulike lærings- og vurderingsformene
  • Fremme forslag til konkrete og realistiske opplegg og løsninger som kan gjennomføres både på kort og lang sikt