Læringsarenaer


Formål

Hovedformålet med læringsarenaene (LA) er erfaringsspredning og kompetanseutvikling. Det er intensjonen i størst mulig grad å integrere arbeidet med kvalitetsreformen i det daglige undervisningsarbeidet ved å knytte aktiviteten til ulike tiltak i konkrete emner.

Ved NTNU er det nå i gang mange prosjekter der ulike fagmiljøer prøver ut nye lærings- og vurderingsformer. Med læringsarenaene ønsker vi å etablere møteplasser for faglærere som arbeider med beslektede problemstillinger i prosjektene sine. Tanken er at faglærerne via en slik arena kan dra nytte av hverandres erfaringer, slik at det kan utvikles en felles kompetanse "på tvers" av prosjekter og fagmiljøer ved NTNU.

Arenaene vil i første omgang bestå av fagfolk fra de prosjektene som naturlig sogner til hver enkelt arena. Men i utgangspunktet er alle interesserte velkomne til å delta uavhengig om de er i gang med et prosjekt eller ikke.